Termeni si Conditii

 TERMENI ȘI CONDIȚII

 

Definiții:

Platforma  înseamnă în continuare platforma online  www.rafgallery.com.

Administrator al platformei www.rafgallery.com înseamnă  în continuare SC Fabrica de arta SRL, cu  sediul social în Ploiești, str. Tunari, nr. 3, cam. 2, Prahova, nr. înregistrare 41189935, IBAN: RO39BTRLRONCRT0508746301, Banca TRANSILVANIA.

Vânzător înseamnă SC Fabrica de arta SRL cu datele de identificare mai sus menționate, sub egida căreia funcționează www.rafgallery.com.

Cumpărător înseamnă în continuare persoană fizică sau persoană juridică sau orice entitate juridică care  efectuează o comandă online.

Utilizator înseamnă în continuare orice persoană fizică sau juridică care vizitează sau accesează platforma www.rafgallery.com și  care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv acest serviciu. Prin obținerea calității de Utilizator al www.rafgallery.com se consideră acceptarea acestor Termeni si Condiții Generale. Accesarea sau vizitarea în continuare a www.rafgallery.com, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea acestui serviciu, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții Generale  atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea www.rafgallery.com

Artist înseamnă în continuare  persoana fizică sau persoana juridică română, cu care Vânzătorul are relație contractuală de colaborare, în scopul promovării și comercializării produselor de artă sau alte produse asimilate acesteia, create, deținute sau curatoriate de către acesta.
Comanda online înseamnă documentul electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător si Cumpărator, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul www.rafgallery.com intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe www.rafgallery.com.

Produse de artă sau asimilate acesteia înseamnă orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzator, Cumpărătorului.

Serviciul înseamnă orice serviciu  de promovare și comercializare produse, inclusiv cele conexe (creare spațiu galeristic virtual, creare și gestionare magazine online pentru artist, etc.), ce urmează a fi furnizate de către Vânzator, Cumpărătorului.

Tranzacție înseamnă încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs și/sau serviciu de către SC Fabrica de arta SRL, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații înseamnă toate specificațiile și/sau descrierile Produselor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Proprietatea intelectuală înseamnă întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă către Utilizatori (prin vizualizare directă pe www.rafgallery.com, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect), logo-ul, marca și orice alte elemente de grafică ale www.rafgallery.com, inclusiv dar fără a se limita la acestea, aparțin Administratorului www.rafgallery.com și colaboratorilor săi.

 

DOCUMENTELE  CONTRACTUALE

În vederea achiziționării de produse de artă sau alte produse asimilate acesteia de pe platforma  www.rafgallery.com, Utilizatorii trebuie să plaseze o comandă online. Utilizatorii au obligația ca, în procesul de înregistrare din sectiunea “CONT”, să furnizeze informații reale și complete, conform formularului de înregistrare prezentat pe www.rafgallery.com.

Prin înregistrarea unei Comenzi pe www.rafgallery.com, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzatorul iși derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător, dupa efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Comanda se consideră încheiată între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul e-mail-ului, a notificarii de expediere a Comenzii.

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe www.rafgallery.com vor sta la baza Comenzii, în completarea acesteia fiind certificatele obligatorii prevăzute de lege ce vor fi emise de către Artist, pentru produsele  achizitionate.

Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Cumpărător.
Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a restrictiona accesul Cumpărătorului în vederea efectuarii unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe www.rafgallery.com, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Administratorului www.rafgallery.com pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

Comunicarea cu Vânzatorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “CONTACT” din www.rafgallery.com. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Comenzile ce nu conţin toate datele de identificare ale Clientului, astfel cum sunt ele menţionate în cuprinsul acestor termeni şi condiţii, nu vor fi considerate valabile şi, în consecinţă, nu vor fi onorate.

Vânzătorul poate limita dreptul de revânzare al unor produse din rațiuni ce țin de natura produsului și/sau după caz, de limitările impuse de Artist. O astfel de limitare este expres menționată în cadrul fișei produsului.

Vânzătorul păstrează dreptul de a publica imagini şi descrieri ale produsului de artă sau asimilat acesteia vândut în oricare dintre materialele cu scop promoţional.

 

PRODUSELE

Produsele expuse pe www.rafgallery.com sunt de natura produselor de artă sau asimilate acesteia, create de Artistii români, furnizori ai www.rafgallery.com.

Fiecare produs expus pe www.rafgallery.com are  fișă a produsului, unde se menționează toate informațiile privind natura, clasificarea și descrierea acestuia, conform prevederilor legale.

La vânzarea unui produs, Vânzătorul va pune la dispoziția Cumpărătorului certificate de autentificare, eliberate de către Artist.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 182/2000 scoaterea din România, pe orice cale, a produselor de artă pentru care nu s-a obţinut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat în condiţiile legii, constituie operaţiune de export ilegal. În cazul în care Cumpărătorul doreşte să scoată bunul din România sau ca livrarea bunului să se facă în afara teritoriului României, este necesara obţinerea certificatului de export , în condițiile legii.

Potrivit Legii nr. 182/2000 şi H.G. nr. 518/2004 Pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, produsele de artă – creaţie contemporană se pot exporta definitiv sau temporar fără certificat de export, urmând să se ateste în faţa autorităţilor vamale faptul că respectivele bunuri sunt opere create de autori în viaţă. În acest scop, Vânzătorul poate elibera, la solicitarea Cumpărătorului, gratuit, adeverinţe după modelul prevăzut în Anexa 5 a H.G. nr. 518/2004.

 

MODIFICARE. DREPT DE RETRAGERE. DREPT DE REFUZ

Vânzătorul poate refuza executarea unei comenzi efectuate de către Cumpărător, fără nicio altă formalitate cu excepția unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă parte sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului a tranzacției, în cazul plăților online;
  • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plăților online;
  • datele furnizate de Cumpărător, în procesul de înregistrare sunt incomplete sau incorecte;
  • în situația în care din culpa Cumpărătorului două comenzi nu au fost onorate ca urmare a neplății prețului ori refuzului de primire a bunurilor comandate.

Orice renunțare la comandă efectuată de Cumpărător trebuie urmată de transmiterea către Vânzător  a unui e-mail pentru confirmarea renunțării.

În condițiile art. 9 din OUG nr. 34/2014, Cumpărătorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a retrage comanda, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele de transport pentru efectuarea returului produsului. Cumpărătorul este obligat să notifice Vânzătorului intenția sa de a denunța Comanda și a returna produsele achizitionate, în scris, prin e-mail.

Cumpărătorul va returna produsele în cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere a Comenzii.

Cumpărătorul va fi răspunzător pentru costul transportului și al asigurării (dacă este cazul) cu privire la produsele returnate, până la primirea și recepționarea acestora de către Vânzător.

Toate produsele returnate trebuie primite de Vânzător în aceeași stare în care acestea au fost livrate Cumpărătorului. În caz contrar, Vânzătorul va putea refuza primirea produsului returnat și îl va restitui Cumpărătorului, reținând sumele achitate de Cumpărător.

Vânzătorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Cumpărătorului, cu excepția costurilor livrării, în maxim 14 zile de la data la care a primit decizia scrisă de retragere a Cumpărătorului. Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării.

În cazul în care la primirea produselor, Vânzătorul constată că acestea au suferit deteriorari, va informa în scris Cumpărătorul asupra refuzului de primire a produsului deteriorat și va retransmite produsul Vanzatorului, Cumparatorul fiind exonerat de obligația de returnare a sumelor achitate de Cumparator.

În conformitate cu prevederile art. 16 din OUG nr. 34/2014, Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid. În cazul în care un produs a facut obiectul unei comenzi personalizate, nu este permisă returnarea acestuia. Cumpărătorul va fi informat în cuprinsul fișei fiecărui produs dacă acesta este returnabil sau nu.

 

PLATA

Modalitățile de plată la achiziționarea unui produs din www.rafgallery.com sunt:

  • Ramburs (plata la livrare) – Plata cu numerar se face în lei, integral, la livrare. Valoarea coletului este cea din momentul confirmării comenzii. Dovada plății (chitanța) este documentul pe care îl primiți de la curier.
  • Card bancar– La momentul plasării comenzii se selectează modalitatea de plată și se completează datele necesare pentru plata cu cardul.
  • OP (ordin de plată) – Plata prin ordin de plată se va face doar în baza facturii proforme emise de SC Fabrica de arta SRL. Factura proformă va fi emisă doar în urma confirmării comenzii.

Livrarea produselor se face după confirmarea plății în contul de mai jos:

SC FABRICA DE ARTA S.R.L.

Sediul social: Strada Tunari, nr. 3, camera 2, Ploiești, Prahova

Registrul Comerțului j29/1957/2019, CUI: 41189935

Cont lei: RO39BTRLRONCRT0508746301 deschis la Banca Transilvania

Cont euro: RO86BTRLEURCRT0508746301 deschis la Banca Transilvania

 

LIVRARE

Livrarea se va face la adresa indicată de Cumpărător în formularul de comandă prin intermediul unor firme specializate de curierat sau poştă. Costul livrării este cel menţionat în formularul de comandă şi urmează a fi suportat integral de către Cumpărător.

Având în vedere că produsele de artă și a celor asimilate acesteia impun condiții de livrare speciale, datorită gradului de fragilitate, livrarea se va face în termen de:

  • 5 zile lucrătoare în București;
  • până la 7 zile lucrătoare în țară;
  • minimum 14 zile lucrătoare în afara țării, cu respectarea programului de funcționare al Vânzătorului.

Livrarea produselor se va face întotdeauna după achitarea prețului de către Cumparator, în cazul plaților cu cardul sau prin OP, sau în același timp cu plata prețului, în cazul plaților ramburs.

Transferul dreptului de proprietate și al riscurilor de la Vânzător la Cumpărător se va face odată cu livrarea produselor.

 

GARANȚII. CONFORMITATE

Fiecare produs comercializat pe www.rafgallery.com, cu excepția operelor de artă, beneficiază de termenul de garanție menționat în certificatul de garanție al produsului.

Fiecare produs, cu excepția operelor de artă, comercializat pe www.rafgallery.com beneficiază de o garanție de conformitate în condițiile Legii nr.  449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întreg conținutul în format text și orice alt material transmis sub orice formă către Utilizatori (prin vizualizare directa pe www.rafgallery.com, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de www.rafgallery.com), logo-ul, marca și orice alte elemente de grafică ale www.rafgallery.com, inclusiv dar fără a se limita la acestea, aparțin Administratorului platformei și partenerilor săi.

Prin derogare de la prevederile de mai sus, materialele publicate pe www.rafgallery.com care au fost puse la dispoziția Administratorului www.rafgallery.com în baza unui contract legal încheiat, sau acele materiale pentru care pe www.rafgallery.com s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, nu aparțin Administratorului www.rafgallery.com.

În cazurile în care conținutul www.rafgallery.com, indiferent de zona în care se află în www.rafgallery.com și indiferent de tip este preluat de Administratorul www.rafgallery.com de la alți producători/emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemnenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înteleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe www.rafgallery.com au doar un caracter informativ și orientativ si că Administratorul www.rafgallery.com nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului www.rafgallery.com sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul www.rafgallery.com și partenerii săi le dețin asupra/în legatură cu www.rafgallery.com, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării a vreunei din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere fată de autorii/proprietarii drepturilor de autor.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau partială, integrală sau modificată a conținutului www.rafgallery.com sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale.

 

LIMITAREA RĂSPUNDERII. FORȚA MAJORĂ

Administratorul www.rafgallery.com va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în platformă și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul www.rafgallery.com nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvență, modul al Conținutului platformei sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului platformei.

Utilizatorii înteleg și acceptă că Administratorul www.rafgallery.com este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea www.rafgallery.com, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului www.rafgallery.com.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul www.rafgallery.com este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din accesarea www.rafgallery.com sau a Conținutului www.rafgallery.com în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

În cazurile de forță majoră, Administratorul www.rafgallery.com sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exoneraţi total de raspundere. Cazurile de fortă majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului platformei, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele platformei, erorile de operare, greva etc.

 

LEGEA APLICABILĂ. LITIGII 

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului www.rafgallery.com, prevăzute de prezentele Termeni și Condiții Generale, precum și toate efectele juridice pe care le produc acestea vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.

Orice litigiu născut din sau în legătură cu prezentele Termeni și Condiții Generale va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de către instanța judecătorească română competentă de la sediul Administratorului www.rafgallery.com.

 

MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR  

Administratorul www.rafgallery.com are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din prezentele Termeni și Condiții Generale, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori.

Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de www.rafgallery.com sau de Serviciu, ori prin accesarea www.rafgallery.com, intervenite oricând după operarea modificarii, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea www.rafgallery.com.

 

preloader