Archive for Term: Biblioteca Națională a României

Biblioteca Națională a României
Biblioteca Națională a României

Biblioteca Națională a României


BIBLIOSHOP

 

cĂrŢile sunt la ele acasĂ…

carte album de dăruit

 

          Într-o celebră povestire de Jorge Luis Borges, intitulată Grădina cu poteci care se bifurcă, unul dintre personaje afirma: „Ts’ui Pen a spus o dată că se retrage să scrie o carte, apoi să facă un labirint, toţi şi-au imaginat [că este vorba de] două opere, dar [de fapt] e una [singură]”. Populate cu volume şi multe alte forme de fixare a gândirii şi creaţiei umane, bibliotecile sunt un capăt şi, în acelaşi timp, un început de drum spre Cunoaştere.

          Menită să păstreze memoria culturală și intelectuală a țării, Biblioteca Naţională a României își propune să contribuie la construirea unei societăţi dinamice şi bine educate, deschizând căi către cunoaşterea culturii şi spiritualităţii naţionale şi universale; participă la dezvoltarea socială, culturală şi economică a ţării şi asigură, atât generaţiei de azi, cât şi celei viitoare, acces liber la colecţii, pentru informare, studiu şi cercetare.

“dăruiește o mică comoară, alege unul dintre albumele de
promovare a colecțiilor de patrimoniu deținute de
Biblioteca Națională a României, locul în care cărțile sunt la ele acasă .”

 

Carmen Mihaiu
Director General
Biblioteca Națională a României

 preloader