Archive for Term: Mugur Popa

Mugur Popa
Mugur Popa

Mugur Popa


a@a.ro

audi, vidi, sile

 

RAF: Preiau forma unei întrebări pe care o adresez cu fiecare ocazie, o întrebare fundamentală prin semnificaţiile şi complexitatea ramificaţiilor ei: ce este pictura pentru arhitectul şi artistul visual Mugur Popa?

 

Mugur: Esenţa gestuală a creației, cea prin care artistul se identifică.

 

RAF: Deşi eşti arhitect, absolvent al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, Bucureşti, pictura ţi s-a instalat în toate structurile fine ale fiinţei tale şi ramâne acolo, mărturisindu-ne chiar tu, pentru totdeauna.

 

Mugur: Trăiesc creaţia plastică cu toată fiinţa, cu bucuria descoperirii şi recunoştinţa darului primit.

 

RAF: Intenţia noastră este de a afla mai multe despre artistul Mugur Popa

 

Mugur: Nu vorbesc despre mine, nu îmi place, sunt specialişti în jurul meu care se ocupă de asta. Pe de altă parte, am decis să las arta mea să vorbească despre mine. De exemplu, criticul de artă Marius Ţiţa a reusit să îmi contureze imaginea artistică cel mai bine:

 

Stăpân al perspectivei și al construcției fizice, Mugur Popa depăşeşte limitele gravitaţiei şi se dedică artei, creaţiei plastice. Se lasă pradă, cu uimire şi încântare, spontanului şi impulsului, exploziei cromatice a culorilor de apă sau modelajului în tonuri de ulei, laviului de cafea sau a nebănuitelor acrilice. Explorează, cu nesaţ, tehnici diverse, din ce în ce mai moderne şi mai expresive, dar în tot ce aşterne pe hârtie, pânză, pereţi sau alte materiale, ni se relevă tuşa sa personală, viziunea originală ca o amprentă de suflet şi simţire. Oameni şi peisaje, alegorii şi perspective sunt tratate de Mugur Popa cu bucuria descoperirii şi inteligenţa estetică a celui dăruit cu talent.
Evident, trăieşte creaţia plastică cu toată fiinţa, este un catalizator pentru cei care fac aceşti paşi din ce în ce mai apăsat şi cu fruntea sus, transformă pictura plein air într-un fenomen incredibil de modern şi de public. Învaţă din experienţele minunate ale întâlnirilor artistice şi este, la rândul său, un exemplu evocat şi binecuvântat. Toate acestea se desfăşoară acum, în direct, cu un dinamism mobilizator de care avem nevoie cu toţii. Pentru că, fără îndoială, arta are resurse uimitoare pentru a putea deveni soluţie pentru ciudatele provocări ale viitorului. Iar arta este făcută după chipul şi simţirea celor care o înfăptuiesc.

 

RAF: De ce RAF?

 

Mugur:  Întâmplarea unei întâlniri relevante.

 

RAF:  O întâmplare că suntem, o minune că eşti, Mugur! Gratitudine!

preloader